Big-5 testen

Vi anvender Big-5 testen, da det er en open-source personlighedsprofil som derfor er gratis og som kan anvendes af alle.

Big-5 testen

At forstå og anvende Big Five-personlighedsprofilen kan være gavnligt, ikke kun i et arbejdsmiljø men også i personlige relationer og selvudvikling.

I 1985 udviklede Costa og McCrae den første personlighedstest bygget på Big Five personlighedsteorien, og de fem overordnede personlighedstræk

Nevrotisisme

Tendens til negative tanker (overtænkning) og emotionel sensitivitet.

Beskriver tendensen til at opleve negative følelser som angst, vrede eller depression.

 • Høj neuroticisme kan påvirke stresshåndtering og beslutningstagning.
 • Lav neuroticisme er forbundet med større følelsesmæssig stabilitet og modstandsdygtighed.

.

Ekstroverthed

Sociale relationer, energi, udadvendthed

Måler en persons tendens i forhold til at søge sociale relationer med andre og hvordan man får energi i sociale situationer.

 • Ekstroverte personer trives i sociale sammenhænge og er ofte energiske.
  • Introverte (modsatte af ekstroversion) foretrækker roligere, mere ensomme omgivelser.

.

Åbenhed

Kreativitet, nysgerrighed, villighed til at prøve nye ting.

Indikerer, hvor åben eller modtagelig en person er over for nye oplevelser, idéer, og forskellige typer af æstetik.

 • Høj åbenhed kan være forbundet med kreativitet og nysgerrighed.
  • Lav åbenhed kan indikere en præference for det velkendte frem for nyt.

.

Imødekommenhed

Samarbejdsvillighed, medfølelse, venlighed mod andre.

Angiver, hvor samarbejdsvillig, venlig og empatisk en person er over for andre.

 • Høj medmenneskelighed fremmer teamwork og positive relationer.
  • Lav medmenneskelighed kan indikere en mere konkurrencepræget eller kritisk tilgang.

.

Påpasselighed

Conscientiousness – Organisering, ansvarlighed, effektivitet.

Beskriver en persons tendens til at være organiseret, pålidelig og målrettet.

 • Høj samvittighedsfuldhed korrelerer ofte med succes i arbejde og akademiske omgivelser.
  • Lav samvittighedsfuldhed kan lede til mere fleksible eller spontane adfærdsmønstre. 

Testen har 120 spørgsmål, og det estimerede tidsforbrug er ca. 10 minutter. 

Testen bruger vi til oftest til at vurdere, om vores kunders selvbillede stemmer overens med resultatet af testen. Dermed kan man lære at forstå sig selv og andre bedre gennem testen, hvor man ligeledes kan differentiere dig fra andre mennesker i forhold til personlighedstræk.

.

Sådan kan du bruge Big-5:

Analyse af personlighedstrækkende

Hvordan stemmer de overens med min selvopfattelse

Formål: Styrke dit selvbillede og dine styrker og udviklingspunkter.

.

Dagbog over Personlighedstræk

Skriv ned, hvordan dine Big-5 træk har påvirket din dag.

Formål: At observere og reflektere over, hvordan dine Big-5 træk kommer til udtryk i dagligdagen.

.

Feedback fra omgivelserne

Vælg 2-4 venner, kollegaer eller partner

Formål: At indsamle eksterne perspektiver på dine Big-5 personlighedstræk.

.

Målsætningsøvelser

Formål: At forstå, hvordan dine personlighedstræk påvirker dine mål og hvordan du kan arbejde med din personlighed for at nå disse mål.

.

Sådan kan du bruge Big-5 i teams:

Team Mapping

Formål: At visualisere teamets sammensætning i forhold til Big-5 træk.

 • Anvend resultaterne til at skabe et “team map”, der viser hvert medlems score på de fem træk.
 • Diskuter, hvordan disse forskellige træk kan komplementere hinanden i teamarbejde, og hvor der måske er behov for opmærksomhed eller tilpasning.

.

Rollespil baseret på personlighedstræk

Formål: At udforske, hvordan de forskellige personlighedstræk påvirker interaktion og beslutningstagning i teamet.

 • Skab scenarier, der er relevante for teamets arbejde (f.eks., løsning af en konflikt, planlægning af et projekt).
 • Tildel hvert teammedlem en rolle baseret på et specifikt Big-5 træk, som kan være forskelligt fra deres egne naturlige præferencer.
 • Gennemfør rollespillet og diskuter efterfølgende, hvordan de forskellige træk påvirkede processen og udfaldet.

.

Styrkebaseret Teamdannelse

Formål: At identificere og udnytte styrker baseret på Big-5 træk i teamprojekter.

 • Efter at have identificeret hvert medlems Big-5 træk, diskuter hvordan disse personlighedstræk kan ses som styrker i forskellige aspekter af teamarbejdet.
 • Design et projekt eller en opgave, hvor hvert medlem får tildelt roller eller ansvarsområder, der matcher deres styrker.
 • Evaluér og reflekter over projektets udfald, med fokus på hvordan personlighedstræk-baseret rollefordeling påvirkede teamets effektivitet og samarbejde.

.

Tilpasnings- og udviklingsplaner

Formål: At fremme personlig og professionel udvikling inden for teamet baseret på Big-5 træk.

 • Brug Big-5 profilerne som udgangspunkt for at oprette individuelle udviklingsplaner med fokus på både at styrke eksisterende træk og udvikle områder med lavere scores.
 • Indarbejd mål, der relaterer til teamets overordnede succes, og identificer, hvordan hver persons udvikling kan bidrage til dette.
 • Gennemfør regelmæssige check-ins for at følge op på fremskridt og justere planer efter behov.

.

Hvis du vil prøve testen og vil du realitetsteste din selvopfattelse, kan du prøve de nedenstående opgaver:

.

Opgave 1:

Noter dine 5 vigtigste umiddelbare refleksioner på baggrund af testen.

Hvordan stemmer testen overens med din selvopfattelse?

 • Hvor er dine styrker?
 • Hvor er dine udfordringer?

Opgave 2:

Find de 5 punkter hvor du føler dig mest ressourcefuld.

 • Hvilken positiv værdi bidrager eksemplerne med i forhold til dit personlige lederskab?
 • Hvilken positiv værdi bidrager det til i andre aspekter af dit liv?

Rigtig god fornøjelse!
Scroll to Top