Som coach, psykoterapeut eller organisationskonsulent, er empati naturligvis vigtigt. Når folk føler de får medfølelse og forståelse, er de langt mere tilbøjelige til at foretage de ændringer i deres liv, der hidtil har føltes alt for skræmmende. Men kan empati ændre vores oplevelse af smerte? Har empati nogen indflydelse på, hvordan hjernen reagerer på smerte?

Forskere ved Michigan State University ønskede at finde ud af, om empati kunne påvirke, patienternes reaktioner på smerte. Issidoros Sarinopoulos, ph.d. og hans kolleger delte deltagerne op i ​​to grupper. Én gruppe fik patient-centrerede interviews (PCI), en stil, der involverer åbne spørgsmål og fremmer en fritflydende samtale i forhold til at løse patientens bekymringer. Den anden gruppe, der tjente som kontrolgruppe, fik standardiserede klinikercentrerede interviews (CCI), der udelukkende fokuserede på at indsamle medicinsk historie og andre kliniske oplysninger.

Deltagerne i begge grupper udfyldte efterfølgende spørgeskemaer med henblik på at vurdere interviewene, og PCI gruppen rapporterede en højere tilfredshed med deres læge og behandlingen i sin helhed. Dernæst fik patienterne alle en funktionel magnetisk resonans (fMRI) scanning. Under scanningen anvendte forskerne mildt smertefuld stimulation på deres venstre hånd, samtidig med at de viste fotografier af enten deres egen læge eller en ukendt læge. Resultaterne var ret fascinerende.

PCI gruppen viste et signifikant fald i aktivitet som reaktion på smerte, mens de kiggede på et billede af deres egen læge versus den ukendte læge. Derudover rapporterede PCI gruppen færre følelsesmæssige smerter, da de viste billeder af den velkendte læge. Til sammenligning viste CCI gruppen (kontrol) ingen signifikant forskel mellem at se deres læge versus billedet af en ukendt læge.

—–

Hvis du vil vide mere, blev den fulde undersøgelse offentliggjort online i november 2012 i tidsskriftet Patient Education and Counseling. Denne undersøgelse viser, hvordan selv de mest afslappede relationer og interaktioner kan påvirke vores hjerne, herunder vores egen oplevelse af smerte.

Kilde: NICABM

Scroll to Top