Mål og værdier

Denne artikel i vores sundhedsportal sætter lys på, hvad du skal være opmærksom på, når du laver målsætninger i dit (arbejds)liv for at skabe de bedste forudsætninger for at få succes og leve i overensstemmelse med dine værdier.  

Når vi arbejder med målsætninger, er det vigtigt at skelne mellem kortsigtede mål (inden for 1 år) og langsigtede mål (3-5 år).  

De kortsigtede mål skal være specifikke og målbare, og de skal evalueres og justeres. Hvis du vil nå dine kortsigtede mål, skal du skitsere hver eneste detalje og arbejde målrettet efter dem. Du skal have fokus på klart definerede kortsigtede mål med milepæle til at krydse af undervejs, når du når dine delmål.  

Langsigtede målsætninger fungerer mere som et pejlemærke. En vision, som skal inspirere dig, og som ikke på samme måde skal være specifik og detaljeret.  

 
Målsætninger 

Vi beskæftiger os med 3 kategorier af målsætninger, personlige, private og professionelle, for at skabe de bedste forudsætninger for overensstemmelse mellem vores private og arbejdsliv. 

Private målsætninger handler om familieliv, venner, fritidsliv, interesser, motion, livsstil m.m. 

Professionelle målsætninger handler om dit arbejdsliv, kurser, uddannelse m.m. 

Personlige målsætninger handler om vores adfærdsmønstre, personlige udfordringer, ressourceområder, potentialer samt udviklingspunkter, og kan både hænge sammen med private og professionelle målsætninger. Ofte kan de også være en forudsætning for at opnå de private eller professionelle mål. Det kan også være en særlig adfærd eller mønster hos dig, som du synes begrænser dig på forskellig vis. 

 
Værdier og mål 

 

Alle vores målsætninger skal pege op imod vores værdier. Det kan altså ikke nytte noget, at man har som mål at arbejde hårdt og længe hver dag, hvis ens vigtigste værdier er at pleje sit familieliv og have tid med dem. 

Når der ikke er overensstemmelse mellem vores værdisæt og den måde, vi lever efter vores værdier på, vil det oftest afspejle sig i de personlige målsætninger, da der her vil være brug for en adfærdsændring. Det er også her, at mange mennesker oplever nedsat livskvalitet og stress, fordi de har svært ved at realisere deres behov, ønsker og drømme i livet. 

Artiklen, som du kan få adgang til her,  giver i sin fulde længde både konkrete eksempler,  samt en skabelon til hvordan du kan arbejde målrettet med dine målsætninger i livet og holde dem op imod dine vigtigste værdier. 

 

Scroll to Top